Instalacje elektryczne

Referencje

Dongsung New Production Buildung

Wykonanie: Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
Okres: 2018.04 ~ 2018.12
Zakres prac: oświetlenie, średnie napięcie, instalacja odgromowa, instalacja uziemiająca, podłączenie zasilania do maszyn

LG CHEM Wroclaw Energy

Wykonanie: Oświetlenie wewnętrzne, prace przyłączeniowe
Okres: 2019.05 ~ 2019.10
Zakres prac: oświetlenie, średnie napięcie, instalacja odgromowa, instalacja uziemiająca, podłączenie zasilania do maszyn

DST New Production Building

Wykonanie: Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
Okres: 2019.05 ~ 2019.12
Zakres prac: oświetlenie, podłączenie, średnie napięcie, instalacja odgromowa, instalacja uziemiająca, podłączenie zasilania do maszyn

ENCHEM New Production Building

Wykonanie: Prace montażowe
Okres: 2019.04 ~ 2019.09
Zakres prac: oświetlenie, średnie napięcie, instalacja odgromowa, instalacja uziemiająca, podłączenie zasilania do maszyn

LG Chem Wroclaw Energy

Wykonanie: Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
Okres: 2018.06 ~ 2018.11
Zakres prac: oświetlenie, średnie napięcie, instalacja odgromowa, instalacja uziemiająca, podłączenie zasilania do maszyn

Erae New Production Buildung

Wykonanie: Instalacje elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne
Okres: 2017.03 ~ 2017.12
Zakres prac: oświetlenie, podłączenie, instalacja uziemiająca, podłączenie zasilania do maszyn